I.M.T. Smile – Arti Lirik Lagu Nepoznám

I.M.T. Smile | Arti Lirik Lagu Terjemahan Nepoznám

Nepoznám krajšie hviezdy ako tie,
Nepozn & m kraj & scaron; yaitu hviezdy ako tie,
ktoré sú v tvojich oèiach ukryté.
ktor & eacute; ya, v tvojich atau & egrave; iach ukryt & eacute;
Pro svetle ktorých noc je ako deò,
Pro svetle ktor & noo je je ako de & ograve;
a len spánok ¾ahuèký vie im ponúknu
untuk len sp & ak; nok & frac34; ahu & egrave; k & yacute; vie im pon & knu